YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ PERİYODİK KONTROLLERİ


KAPSAMIMIZA YENİ ALANLAR EKLEDİK..

Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar(*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.


Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1+A2, TS EN 12416-2+A1, TS EN 12845 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.


5. Yangından Korunma Sistemleri

5.A.1. Yağmurlama (Sprinkler) Sistemleri
5.A.2. Yangın Su Deposu
5.A.3. Yangın Pompa İstasyonu
5.A.4. Yangın Hidrant Sistemi
5.A.5. Yangın Dolap Sistemi

5.A.6. Su Sprey (Water Spray) Sist. **

5.A.7. Su Sisi (Water Mist) Sist. **

5.A.8. Köpüklü Söndürme Sistemleri **

5.A.9. Portatif Yangın Söndürme Tüpleri Yerleşimi **
5.A.10. Algılama Alarm Sistemleri **
5.A.11. Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri **
5.A.12. CO2 Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri **
5.A.13. Kuru/Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri **

5.A.16. Kaçış Yolu Basınçlandırma Sistemleri

** işaretli olan alanlarda yapılan kontroller akreditasyon kapsamımızda yer almamaktadır.


Başvurularınız için : basvuru@muayenehizmetleri.com

Bilgi almak için      :  bilgi@muayenehizmetleri.com