BASINÇLI KAPLAR VE KAZANLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ


KAPSAMIMIZA YENİ ALANLAR EKLEDİK..

Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar(*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.


2. Basınçlı Kaplar


3.Kazanlar

3.A.1. Buhar Kazanı
3.A.2. Sıcak Su Kazanı ( Kalorifer Kazanı)
3.A.4. Kızgın Yağ Kazanı
3.A.7. Kızgın Su Kazanı

 

Filtre Tankı  **

(TS 737 Su filtreleri (kum filtreler))

Kompresör **

(TS EN 1012-1 Kompresörler ve vakum pompaları güvenlik kuralları-Bölüm 1: Kompresörler) 

Ateşle Temas Etmeyen Basınçlı Kaplar  **

(TS EN 13445 serisi  Ateşle Temas Etmeyen )

(TS EN ISO 12100 “Makinalarda güvenlik - Tasarım için genel prensipler - Riskin değerlendirilmesi ve azaltılması”)

** işaretli olan alanlarda yapılan kontroller akreditasyon kapsamımızda yer almamaktadır.


Başvurularınız için : basvuru@muayenehizmetleri.com

Bilgi almak için      :  bilgi@muayenehizmetleri.com