HAVALANDIRMA SİSTEMİ PERİYODİK KONTROLLERİ

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.