ELEKTRİKSEL ÖLÇÜM HİZMETİ VE PERİYODİK KONTROLLERİ


KAPSAMIMIZA YENİ ALANLAR EKLEDİK..

Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar(*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.


21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 ve TS EN 62305-3 standartlarında belirtilen hususlara göre yapılır.


6.A.1 Elektrik Tesisatı

6.A.1.1. Topraklama Tesisatı

6.A.1.3. Yıldırımdan Korunma Tesisatı

6.A.1.4. Artık/Kaçak Akım Ölçümü

6.A.1.5. Elektrik Panosu Görsel Kontrolü

6.A.1.6. Elektrik Panosu Fonksiyon Kontrolü

6.A.1.7. Termografik Muayene

6.A.1.12. Jeneratörler  **


** işaretli olan alanlarda yapılan kontroller akreditasyon kapsamımızda yer almamaktadır.


Başvurularınız için : basvuru@muayenehizmetleri.com

Bilgi almak için      :  bilgi@muayenehizmetleri.com