Kuruluş amacımız

Periyodik Muayene Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

2015 yılında tarafsız, bağımsız, dürüst denetim hizmeti vermek, iş güvenliği ve ergonomi konularında teknik ve bilimsel her türlü çalışmalarda bulunmak, gereksinilen ölçüm, test ve kontrolleri yaparak raporlandırmak, ilgili mevzuatlar doğrultusunda uzmanlık alanı kapsamına giren ölçüm, test muayene hizmetini geçekleştirmek amacıyla İstanbul’ da kurulmuştur.

Amacımız;

  • Kaliteli ve hızlı hizmet, mesleki deneyimi ve İş güvenliği firmalara aktararak can ve mal güvenliğini etkin kılmak, 
  • İş güvenliği konusunda hizmet   veren   firmaların  kar  amacından  uzaklaşmasını   sağlamak için çalışmalar yapmak,
  • Çalışma hayatında gerçek anlamda iş güvenliğinin ön plana çıkmasına katkı sağlamak,
  • Uygun fiyat politikası belirleyerek tüm işletmelerin çalışanların güvenliğini ön plana almasını sağlamaktır.