Kalite Politikamız

“PMH; 
Gerçekleştirmeyi hedeflediği tüm faaliyetlerin;
ilgili tüm mevzuat ve tekniğe uygun, 
her türlü baskıdan uzak olacak şekilde bilimsel metodlarla gerçekleştirilmesini,
tarafsız, bağımsız, nitelikli, yetkin ve tecrübeli personeli, 
teknolojik ve bilimsel yenilik, değişikliklere açık çalışma ortamı sağlayarak tüm çalışanların katılımcı olduğu sürekliliğin hedeflendiği yapısı ile muayene hizmeti alan tarafların beklentilerini,
ihtiyaçlarını karşılayarak, güvenilir , bilimsel, tarafsız ve disiplin içerisinde hizmet sağlamak temel kalite politikamızdır.”